Ontdek je route en bestemming met de nieuwe AI-functies van Google Maps (2024)

Maps

26 okt 2023

[[read-time]] min lezen

Ontdek je route en bestemming met de nieuwe AI-functies van Google Maps (1)

Google Nederland

Ontdek je route en bestemming met de nieuwe AI-functies van Google Maps (2)

Google Maps introduceert verschillende nieuwe AI-gedreven functies die gebruikers helpen eenvoudiger te plannen, navigeren en hen inspireren om nieuwe plekken te ontdekken. Vlieg als een vogel je geplande route over Amsterdam met Immersive View. Je kunt je voorbereiden op elke afslag alsof je de route zelf rijdt, fietst of wandelt. Met Lens in Maps vind je nabijgelegen ‘hidden gems’ via augmented reality. Houd je telefoon omhoog en vind leuke restaurants, winkels of koffietentjes. Ook wordt de kaart nog nauwkeuriger en vinden bestuurders van elektrische auto’s meer informatie over laadstations. Om gebruikers te inspireren toont Google Maps daarnaast thematische suggesties over wat je bijvoorbeeld op een vrije zaterdag kunt doen. Deze nieuwe functies worden vanaf deze week geïntroduceerd op Android en iOS.

Ontdek je route in Amsterdam met Immersive View

Na de introductie van Immersive View in Amsterdam, waarmee je 360 graden kunt rondvliegen over bezienswaardigheden in onze hoofdstad, komen vanaf deze week ook routes tot leven. Immersive View voor routes is een compleet nieuwe manier om je reis te ontdekken, of je nu rijdt, loopt of fietst. Stel je wil vanaf het Anne Frank Huis over de grachten naar het Allard Pierson museum fietsen. Je vraagt Google Maps om een fietsroutebeschrijving en tikt vervolgens op de Immersive View-preview om je route te zien in een unieke, multidimensionale weergave. Op deze manier kun jij je voorbereiden op elke afslag alsof je de route zelf al fietst. Met behulp van de tijdlijn krijg je bovendien nuttige informatie zoals de weersomstandigheden en verkeersdrukte. Hiermee zie je gemakkelijk of je onderweg een regenbui of drukte kunt verwachten.

Ontdek je route en bestemming met de nieuwe AI-functies van Google Maps (3)

Dit alles is mogelijk met behulp van nieuwe AI-technieken en miljarden Street View-, en luchtfoto’s. Vanaf deze week is Immersive View voor routes beschikbaar in Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florence, Venetië, Londen, Los Angeles, New York, Parijs, San Francisco, San Jose en Tokyo op Android en iOS.

Vind verborgen parels in de stad met Lens in Maps

Niks is leuker dan het ontdekken van een nieuwe buurt, of dit nu in onze eigen hoofdstad is of wanneer je op vakantie bent. Lens in Google Maps helpt je vanaf deze week met het gemakkelijk navigeren in een nieuwe stad of het vinden van lokale hidden gems. Tik op het Lens-pictrogram in de zoekbalk van Maps en houd je telefoon omhoog om informatie te vinden over nabijgelegen restaurants, winkels, koffietentjes, geldautomaten en stations. Door middel van AI en augmented reality komt de stad op je telefoon tot leven. De toevoeging van Lens is een van onze grootste Google Maps updates tot nu toe en wordt deze week gelanceerd in meer dan 50 nieuwe steden over de hele wereld waaronder Amsterdam, Berlijn, Rome en Brussel op Android en iOS.

Ontdek je route en bestemming met de nieuwe AI-functies van Google Maps (4)

Een vernieuwde Google Maps-kaart

Binnenkort zal de Google Maps-kaart nog nauwkeuriger worden. Gebouwen worden realistischer weergegeven en de kleuren van de kaart worden bijgewerkt. Ook zie je verbeterde rijstrook details om je te helpen bij bijvoorbeeld een lastige manoeuvre op de snelweg, zoals die vervelende afslag waarbij je in korte tijd meerdere rijstroken moet oversteken. Deze updates worden de komende maanden geïntroduceerd in twaalf landen, waaronder Nederland, op Android en iOS.

Geen ‘laadangst’ meer door extra informatie

Als bestuurder van een elektrisch voertuig ben je vast bekend met de term ‘laadangst’. Of je nu onderweg bent naar je werk of een roadtrip maakt, het levert stress op om niet te weten waar je de auto kunt opladen. Vanaf deze week vind je niet alleen laadstations in Google Maps, maar ook of een oplader compatibel is met het voertuig, of de oplader snel, gemiddeld of langzaam is en wanneer deze voor het laatst is gebruikt. Al deze updates worden deze week wereldwijd geïntroduceerd op Android en iOS.

Ontdek je route en bestemming met de nieuwe AI-functies van Google Maps (5)

Inspiratie vinden in Google Maps

Heb je geen idee wat te doen op je vrije zaterdag? Vanaf nu kan je eenvoudig inspiratie opdoen aan de hand van thematische suggesties. Stel je bent in Tokyo, dan kun je zoeken naar "dingen om te doen in Tokyo" om thematische suggesties te zien zoals "kersenbloesems" of "kunstexposities". Tik op de plaatsen die je interessant vindt om er meer over te weten en sla de opties op in een lijst als je ze later wilt bezoeken. Thematische resultaten voor activiteiten en restaurants worden de komende weken wereldwijd geïntroduceerd op Android en iOS.

GEPLAATST IN:

Ontdek je route en bestemming met de nieuwe AI-functies van Google Maps (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated:

Views: 6161

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.